خدمات بیمه ای و تامین اجتماعی
خدمات بیمه ای و تامین اجتماعی

سازمان بیمه تامین اجتماعی یک سازمان دولتی است که برای ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی از آن استفاده می‌شود. این سازمان از سال 1329 تاسیس شده‌ و وظیفه آن تحت پوشش قراردادن کارگر‌ها و کارمند‌های حقوق بگیر و دستمزد است.

حسابداری چیست؟

حسابداری حسابداری علم ثبت و بررسی معاملات مالی یک شکرت، سازمان یا یک تجارت است و به طور کلی شامل جمع بندی، تجزیه و تحلیل گزارشات و تحویل آنها به مدیران سازمان هاست.

صورت های مالی به طور کوتاه خلاصه ای از معاملات مالی در یک دوره است که عملکرد، موقعیت مالی ، جریان های نقدی و . . . شامل این صورت های مالی تهیه شده می باشد.

افرادی که به رشته حسابداری علاقه دارند اما پیش زمینه ی خاصی ندارند و یا افرادی که در رشته ی حسابداری در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند یا فارغ التحصیل شدند و آموزش های صورت گرفته را کافی نمی دانند در مراکز آموزش حسابداری صفر تا صد حسابداری به آنها آموزش داده می شود.

شروع خدمات حسابداری
توجه به جزئیات

برای اینکه در حرفه حسابداری موفق باشید، باید به جزئیات توجه کنید زیرا این مهارت یکی از مهارت‌های مهم برای هر حسابداری است. شما باید آن‌قدر جزئیات را زیر نظر داشته باشید که حتی از کوچک‌ترین خطاها نیز غافل نشوید. به عنوان یک حسابدار، شما مسئول پیگیری کارهای مالی و اطمینان از انجام درست و بدون هیچ کاستی خواهید بود. هرگونه خطا در گزارش‌های مالی می‌تواند منجر به مجازات‌های پولی و حتی لکه‌دار شدن شهرت و اعتبار شما در بازار کار شود.