علی ناظم

مدیر موسسه

آقای علی ناظم موسس و مدیر موسسه خدمات مالی و حسابداری ستایش تراز آسیا با سابقه بیش از 15 سال در سمتهای اجرایی و مدیریتی .