پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی

قابل توجه مودیان گرامی

با توجه به نزدیک شده به پایان سال 1399 و الزام در پلمپ دفاتر قانونی سال مالی 1400 این موسسه آمادگی خود را جهت پلمپ دفاتر اعلام می دارد

جهت انجام امور پلمپ دفاتر با تلفنهای شرکت تماس حاصل فرمایید.