آموزش قانون مالیت مستقیم و روشها و بخشنامه ها

آموزش قانون مالیات مستقیم به صورت کاربردی توسط استادان مجرب

دانلود بروشور

طول مدت:
3 جلسه
شناسه:
WP 123
قیمت
رایگان

آدرس

تهران   نمایش نقشه

دسته‌ها

تحصیل , دوره

با توجه به لزوم رعایت قوانین مالیاتی و اجرایی شدن بسیاری از قوانین مالیاتی، کلیه مدیران و حسابداران  و مدیران مالی نیازمندم اصلاع کامل از قوانین و  روشها و بخشنامه ها می باشند لذا در این موسسه آموزشهای کامل در این باره به این عزیزان اراِه می گردد

آموزش قانون مالیات مستقیم به صورت کاربردی توسط استادان مجرب

اکنون ثبت نام کنید