آموزش اکسل و ترفند ها

آموزش نرم افزار اکسل و ترفند های کاربردی عمومی

دانلود بروشور

شروع :
مارس 11, 2015
طول مدت:
3 جلسه
شناسه:
BA-039
قیمت
رایگان

دسته‌ها

تحصیل , دوره

هر حسابدار و امور مالی به غیر از نیاز به ملزومات ادارای و نرم افزار حسابداری ، به نرم افزارهای تکمیلی دیگری جهت تکمیل گزارشات و نمودارها و محاسبات نیاز دارد یکی از نرم افزارها ، نرم افزار اکسل می باشد که در موسسه با جدیدترین متد آموزشی و کاربردی و عملی این نرم افزار تدریش می شود .

آموزش نرم افزار اکسل و ترفند های کاربردی عمومی

اکنون ثبت نام کنید