کارگاه کار عملی آموزش حسابداری

کارگاه عملی شامل ثبت گزارش گیری انجام عملیاتهای اجرایی

دانلود بروشور

طول مدت:
10 جلسه
شناسه:
MD 5
اعتبار:
48

آدرس

تهران   نمایش نقشه

دسته‌ها

تحصیل , دوره

با توجه به اینکه بعد از آموزش تئوری و ارايه اطلاعات دانشپذیر با واقعیت کار آشنا نشده نمی تواند در محل کار ای آموزش ها را پیاده کند و از آنها بهره ببرد لذا لازم می باشد که در بستر یه کار گاه عملی این آموزش ها یکباردیگه دوره و عملیاتی شوند بنابراین این موسسه یک کارگاه عملی نیز برپا نموده تا آموزش را هرچه بهتر ارائه نماید

کارگاه عملی شامل ثبت گزارش گیری انجام عملیاتهای اجرایی

اکنون ثبت نام کنید